Helena Fallkvist | översättare
Erfarenhet
Utbildning
Specialområden
KontaktHelena Fallkvist
Lönnrunan 100
423 46 Torslanda
070 - 776 88 02

e-post:
helena@fallkvist.com

Erfarenhet

Jag har jobbat i IT-branschen sedan 1989 som programmerare, utbildare och konsult. Mellan 1989 och 1994 var jag anställd på SCB som systemerare, 1994-1996 jobbade jag med användarutbildning på Owell Svenska AB och 1996-2006 arbetade jag som konsult på WM-data. Mellan 2006 och 2010 var jag anställd som systemutvecklare på Vägverket, senare Transportstyrelsen.

Sedan 1988 har jag frilansat till och från som översättare och jag har även gjort språkjobb inom ramen för vissa av mina fasta anställningar. Från och med juni 2010 översätter jag på heltid.

Mina frilansuppdrag har inneburit allt från tecknad film till IT-texter. Jag jobbar numera oftast med dokumentation och programvarugränssnitt, vilket känns helt i linje med min yrkesbakgrund.

Kontakta gärna mig för en detaljerad CV.


This page in English
© 2002-2013 Helena Fallkvist